Bastuflotten

Bokningsregler och användning av Bastuflotten

 • All bokning sker via http://boka.se/storforsbastuflotte
 • Den är bokningsbar alla dagar klockan 09:00 - 24:00.
  (Övrig tid behöver bastuaggregatet vila.)
 • Bokningstid 3 timmar/vistelse.
 • En vistelse kostar 50 kronor. Betalningen görs till Swishnummer:1236133680.
  Mottagaren är Storfors församling bastuflotten.
  Din betalning går till underhållet för bastuflotten.
 • Egen ved medtages.
 • Kom ihåg att städa efter er och lämna den i samma skick,
  samt ta med er ert skräp till fastlandet.
 • All vistelse på flotten sker på egen risk.
Ha en trevlig vistelse på bastuflotten! Har du några funderingar eller frågor? skicka ett mail till
storfors.forsamling@svenskakyrkan.se
    Skanna QR-koden
    med din swishapp

Så här börjad allt en gång i tiden

Första Bastuflotten

Under vintern 2010 samlades varje torsdag en
killegrupp från Svenska kyrkan i industrilokalen
som man fått låna av Rostfria VA-system i Storfors.
14 tonårskillar byggde tillsammans med två
snickare och en fritidsledare en enorm bastuflotte
med solaltan och rutschkana.
Den var gratis att använda, det var bara att skriva
in sig på en bokningslista.
Flotten blev ett omtyckt besöksmål för många Storforsare och turister.

Branden

Den 23:e juli 2011 hände det som inte fick hända.
Tidigt på morgonen steg det upp rök från flotten.
Brandkåren larmades, men när de kom fram
var det redan för sent.
Bastuflotten gick inte att rädda.
Som tur var så skadades ingen vid branden.
När elden var släckt fanns bara de rostfria
pontonerna och några förkolnade trärester kvar.
Detta var slutet på pojkarnas bastuflotte.

- Men så lätt får man inte ge sig.
Efter klartecken från försäkringsbolaget
beslutades att flotten skulle återuppstå.
Man hade lärt sig mycket, den nya bastuflotten
skulle bli ännu bättre.
Pontonerna breddades och nya lades till för att
öka bärigheten. Nu var bygget åter igång.

Bastuflotten nr 2

Bastubyggarna

Felix Andersson - Kristoffer Aspvik - Jonas Beck
Niklas Bergström - Rickard Engström
Elias Grubsevic - Elias Hallström
Alexander Honkanen - Emil Karlsson
Joakim Ludvigsson - Thomas Olsson
Adrian Onaca - Tobias Wallin - Linus Wikström
m.fl.

Med hjälp av

Jukka Mäenpää - Leif Balla Persson - Joakim Svärd
Patrik Svärd - Torbjörn Becke Wikström

Invigning av

Biskop Esbjörn Hagberg
kyrkoherde Gunnel Blomgren
komminister Olle Carlesjö
kommunalråd Hans Jildesten

Startsidan