emblem.gif

VIKTIG INFORMATION OM HAMNPLATSKÖ
och
ANDRAHANDSUTHYRNING AV HAMNPLATS

emblem.gif
Hamnplatskö Vi har c:a 6 medlemmar som väntar i hamnplatskön och väntetiden är 2 år,
Eftersom många på kölistan tackade nej till hamnplats när de kom på tur utan ville vänta ett år och ibland många år i rad, så beslutade årsmötet 2013 att
Om båtklubbsmedlem som står på tur i hamnplatskölistan tackar nej när han erbjuds hamnplats så stryks han från hamnplatskölistan, eller sätts upp igen sist på väntelistan om han så önskar.

Sedan tidigare gäller beträffande
Utlåning/andrahandsuthyrning av båtplats:

  • Hamnplatsinnehavare som inte själv använder sin hamnplats kan under högst två års tid ändå få behålla platsen under förutsättning att platsen lånas ut för andrahandsuthyrning till annan båtägare.
  • Före utlåning/andrahandsuthyrning av hamnplats skall båtklubbens styrelse informeras.
  • Utlåning, andrahandsuthyrning, får endast ske till den som står i tur i hamnplatskön.
    Storfors Båtklubb administrerar andrahandsuthyrningen.
  • Hamnplatsägaren skall i vanlig ordning betala fastställd hamnplatsavgift.
    Dessutom ska även den som lånar platsen betala ordinarie hamnplatsavgift till Storfors Båtklubb.
  • Hamnplatsinnehavare som inte följer dessa regler förlorar sin rätt till hamnplatsen.
  • Efter två år återgår platsen till Storfors Båtklubb om inte hamnplatsinnehavaren själv använder sin båtplats. Hamnplatsinnehavaren bör då i eget intresse självmant säga upp sin båtplats.
Om Du inte har utnyttjat Din hamnplats själv på två år och inte kommer att göra det i år heller så kontakta undertecknad snarast! Det är bättre för alla att Du i så fall själv säger upp Din båtplats än att vi blir tvingade att ta platsen ifrån Dig.

Styrelsen för Storfors Båtklubb

Startsidan