Bergslagskanalen

Huvudfarleden består av följande sjöar och kanaler från Filipstad till Karlskoga (ca 65 km): Daglösen, Asphytteälven, Asphyttekanalen, Asphyttans sluss, Aspen, Bjurbäckens kanal, Bjurbäckens slussar, Stor-Lungen, Öjevettern, Gransundet, Hyttsjön, Nässundet, Ullvettern, Smedtorpssundet, Frövettern, Käxsundet, Alkvettern, Knappforsens sluss, Lonnen och Timsälven.
Slussarnas mått: längd 20 m bredd 3,6 m djup 1,2 m
Brohöjd vid normalvatten: 2,5 m Järnvägsbron vid Daglösens station och 2,8 m Nässundet.
Storfors kanal
För den som är intresserad finns ett dokument av
Förste baningenjör Göran Nyström från år 1947. Bergslagskanal.doc
Bergslagskanal.pdf

Innan kanalen byggdes diskuterades länge
vilken väg man skulle gå.
Här
kan ni titta på planerna av att
dra kanalen genom Storfors.
Kartan är från 1840 - 1847

Övriga farleder som ingår i Bergslagskanalen:
Från Daglösen går Prästbäcken till Östersjön vid
Nykroppa och Mögsjön i Storfors (låg bro 1,65 m).
Från Öjevettern går Storforsälven in till Storfors båthamn.
Från Molkom går Lungälven till Stor-Lungen (Slingrande kanotled).
Från Hyttsjön går Norsbäckens kanal till Bergsjön (låg bro 1,85 m).
Från Hyttsjön kommer man till Matlången (med kanot ända till Lundsberg).

För att få reda på vattennivån finns en telefonsvarare på tel 0586-15215. Nivån anges med tre siffror som är cm över 110 m-nivån. För att räkna ut den segelfria höjden vid Nässundet tar man 490 minus telefonröstens siffror. Om till exempel telefonrösten säger två-ett-tre, då är höjden 490 - 213 = 277 cm.

bro.gif

blue.gif

Följ med på en resa på Bergslagskanalen från Filipstad till Karlskoga.
Filmen är 45 minuter lång och finns även att köpa som DVD eller Blu-Ray.I september 2010 blev den nya järnvägsbron vid Nässundet klar. Här kan du titta på hur bygget gick till.Höst i Bergslags kanal 2009. Bjurbäckens kanal är tömd inför vintern.

Startsidan