Utprickning

Eftersom det inte finns några GPS-sjökort över Bergslagskanalen har vi valt att lämna ut
positionerna för farledsprickarna i Öjevettern och Stor-Lungen. För dem som själva vill lägga
in dem på sin GPS. Välj ett Referenssystem här nedanför, som överensstämmer med er karta.
Tänk även på att GPS-systemet har en normal felvisning på 5 - 10 meter.
Finns även som pdf-fil för utskrift


Startsidan