svenskasjö
Kommande höjdpunkter Båtauktion söndagen 21 januari kl. 15.00 i båthamnen

Storfors båtklubb har nu fått tillstånd från polismyndigheten att överta de fyra övergivna båtar som länge varit uppställda i båthamnen.

Enligt beslut på båtklubbens årsmöte kommer båtarna att säljas till högstbjudande på en auktion i båthamnen. Se bild på båtarna på båtklubbens facebooksida.

Styrelsemöte 8 februari kl 18.00

Mötet är på plats i klubbhuset i båthamnen men för dig som vill delta digitalt så kan ni klicka på nedan länk:
Anslut till mötet genom att klicka här

Storfors båtklubb sköter, administrativt och ekonomiskt, småbåtshamnen i Storfors. Förutom hamnplatser för klubbens medlemmar och klubbstuga innefattar anläggningarna även gästhamn med fri tillgång till vatten och el och sjösättningsramp för gästande båt- och kanotturister.
Det finns en sugtömningsstation (pump-out-station) för båttoaletter, placerad så att den även kan användas av husvagnar och bussar.
Båtklubben ansvarar för utprickningen av Bergslagskanalen i området Gransundet - Bjurbäcken.
Båtklubben bedriver båtlivs- och naturvårdsinformation i samband med sina olika arrangemang bl.a. med hjälp av broschyrer samt bedriver utbildningsverksamhet i båtlivsfrågor.
Båtklubben är ansluten till Svenska Båtunionen via det regionala båtförbundet Värmlands Båtförbund. Vi samarbetar med övriga båtklubbar i sjösystemet för att främja båtlivet och med Kanalföreningen (Föreningen Filipstads Bergslags Kanal) för att bevara och levandegöra Bjurbäckens slussar.

Arbetsdagar Inget planerat

Framtidsvision:

Styrelsen för Storfors Båtklubb har som mål 2022:
att  båtvagnsägarna själva kontinuerligt håller rent från sly och högt gräs
      runt sin vagn.
att  ännu fler medlemmar kommer till de öppna styrelsemötena.
att  fler medlemmar deltar när SBK arrangerar olika aktiviteter.
att  fler ska komma på arbetskvällarna.
att  e-postadresser erhålls till samtliga medlemmar för att därigenom
      enklare kunna ge fortlöpande information om båtklubbens
      verksamhet och aktiviteter.

Väder Storfors

Startsidan