svenskasjö
Klubbens nyheter För tillfället fungerar inte medlemsansökan via hemsidan

Vill ni ansöka om medlemskap så ring direkt till kassör Ulf Littorin på 070-7164700 eller maila till info@storforsbatklubb.se

Storfors båtklubb sköter, administrativt och ekonomiskt, småbåtshamnen i Storfors. Förutom hamnplatser för klubbens medlemmar och klubbstuga innefattar anläggningarna även gästhamn med fri tillgång till vatten och el och sjösättningsramp för gästande båt- och kanotturister.
Det finns en sugtömningsstation (pump-out-station) för båttoaletter, placerad så att den även kan användas av husvagnar och bussar.
Båtklubben ansvarar för utprickningen av Bergslagskanalen i området Gransundet - Bjurbäcken.
Båtklubben bedriver båtlivs- och naturvårdsinformation i samband med sina olika arrangemang bl.a. med hjälp av broschyrer samt bedriver utbildningsverksamhet i båtlivsfrågor.
Båtklubben är ansluten till Svenska Båtunionen via det regionala båtförbundet Värmlands Båtförbund. Vi samarbetar med övriga båtklubbar i sjösystemet för att främja båtlivet och med Kanalföreningen (Föreningen Filipstads Bergslags Kanal) för att bevara och levandegöra Bjurbäckens slussar.

Arbetsdagar Inget planerat

Framtidsvision:

Styrelsen för Storfors Båtklubb har som mål 2022:
att  båtvagnsägarna själva kontinuerligt håller rent från sly och högt gräs
      runt sin vagn.
att  ännu fler medlemmar kommer till de öppna styrelsemötena.
att  fler medlemmar deltar när SBK arrangerar olika aktiviteter.
att  fler ska komma på arbetskvällarna.
att  e-postadresser erhålls till samtliga medlemmar för att därigenom
      enklare kunna ge fortlöpande information om båtklubbens
      verksamhet och aktiviteter.

Väder Storfors

Startsidan