emblem.gif

Styrelse 2020

Ordförande (2019-2020)   Dan Ståhl        070-3996084
Vice ordförande      Göran Larsson      070-5671586  0550-61316
Sekreterare        Lennart Aronsson     072-0076687  0550-60773
Kassör (2020-2021)     Ulf Littorin       070-7164700
Ledamot          Christer Wåhlund     073-2542839
Suppleant         Stefan Palmqvist     070-6242435
Suppleant         Jonny Inkilä       070-4017123

Funktionärer

Hamnkommitté        Dan Ståhl        070-3996084
              Ulf Littorin       070-7164700
              Jerry Johansson     070-7985156
              Tommy Svärd       070-6018387
              Wolfgang Lendner     070-3045861
              Morgan Fredberg     073-1588196
 
Farledskommitté      Wolfgang Lendner     070-3045861
              Tomas Löfström      073-0813999  0550-61456
              Dan Ståhl        070-3996084

Programkommitté      Britta Wallo (sammank)  070-2608003
              Marja-Liisa Nordengren  070-5735533
              Lennart Aronsson     073-0076687  0550-60773
              Dan Ståhl        070-3996084
              Stefan Palmqvist     070-6242435

Ö-kommitté         Joakim Andbjörk     070-2197675
              Patrik Svärd       070-5532384
              Mattias Andbjörk     070-3104224
              Jörgen Palm       070-6637394  0550-60601

Miljöansvarig       --- vakant ---

IT-ansvarig hemsida    Wolfgang Lendner     070-3045861
       facebook   Stefan Palmqvist     070-6242435

Båtförsäkringsombud    Ulf Littorin       070-7164700

Båtbesiktningsman     Tomas Löfström      073-0813999  0550-61456

Kanalföreningen                             
  Styrelseledamot     Dan Ståhl        070-3996084
  Suppleant        Göran Larsson      070-5671586  0550-61316

Värmlands Bergslags Båtförening
              Dan Ståhl        070-3996084
              Wolfgang Lendner     070-3045861

Revisorer         Lars-Erik Carlsson    070-3513513  0550-61243
              Jan Renlund       076-3204042

Valberedning        Tore Andersson      070-5718884  0550-60625
              Jonny Inkilä       070-4017123


emblem.gif
Startsidan